Regentesselaan 2 | 3571 CE Utrecht | telefoon 030 - 2713055 | e-mail


Welkom

ABS

ABS geeft advies over de beste toekomstmogelijkheden wat betreft keuze van opleiding en beroep. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten, interesses en persoonskenmerken van individuen.

ABS staat voor:

Wij baseren dat advies op onze ruime kennis van opleidingen, (om)scholingsmogelijkheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

ABS is ingeschreven in het Register Beroepskeuzeadviseurs en lid van NOLOC
(Vereniging voor Loopbaanprofessionels).

Vragen
Mail naar